Polgári képzés​ek

A drónok professzionális ipari és mezőgazdasági alkalmazása komoly felkészültséget, jogkövető magatartást, a műveletek biztonságos végrehajtásával kapcsolatos elkötelezettséget igényel a felhasználóktól. Ezen feltételek biztosítása érdekében széleskörű jogszabályelőkészítő folyamatok után bonyolult, és csak kellően elsajátított ismeretek birtokában alkalmazható jogszabályrendszer került elfogadásra és bevezetésre nemzetközi és hazai vonatkozásokban egyaránt. Az egységesen alkalmazandó feltételek végrehajtását és alkalmazását az európai és hazai hatóságok folyamatosan felügyelik. E szabályok meghatározzák/osztályozzák a műveletek jellegét, végrehajtásuk jogi, technikai, személyi, képzettségi, szervezeti, - és nem utolsó sorban biztonsági feltételeit, csökkentendő azokkal a műveletekkel együtt járó kockázatokat. Tekintettel arra, hogy a drónok ipari és mezőgazdasági célú alkalmazása általában nem a légiközlekedési szakmai háttérrel rendelkező felhasználók/üzembentartók közreműködésével történik – komoly igény lépett fel az ún. speciális műveletekkel kapcsolatos szabályok, és feltételek megismerése/megértése és helyes alkalmazása vonatkozásaiban. A Duplitec Kft. – mint az ilyen műveletek végzéséhez szükséges eszközök szállítója – érdekelt ezen eszközök hatékony, gazdaságos és biztonságos üzemeltetésében, a műveletekhez szükséges ismeretek terjesztésében, az üzembentartók feladataikra való felkészítésében.  

Ennek érdekében bővíti képzési szolgáltatásait
(a legfelkészültebb külsős partnerek bevonásával) a speciális műveletek végrehajtása, és a jogosultságok hatósági engedélyeztetése tárgyában.

Speciális műveletek et az alábbi dokumentumok/engedélyek birtokában lehet végrehajtani:

 • Műveleti engedély
 • LUC (Light UAS Operator Certificate – Könnyű UAS-Üzembentartói Tanúsítvány)
 • Üzembentartói nyilatkozat

Fentiekhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások​:

 • Műveleti engedély iránti kérelem tartalma, a vonatkozó közigazgatási eljárás
 • Kockázatértékelési feladatok, azok összetevői és kidolgozásuk
 • Könnyű UAS-Üzembentartói Tanúsítvány tartalma, összeállításának sarkalatos kérdései, a közigazgatási eljárás kihívásai
 • Standard eljárások fajtái, alkalmazásuk és a hozzájuk tartozó üzembentartói nyilatkozatok  

Speciális műveletek végzéséhez szükséges képzések:

 • A2 alkategóriában végzett UAS-műveletekre való felkészítés (elméleti – gyakorlati + vizsgaügyintézés)
 • Pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány megszerzésére irányuló tanfolyam (elméleti – gyakorlati + vizsgaügyintézés)
 • Pilóta nélküli légijárműves növényvédelmi alapképzés (081040051 számú Növényvédelmi drónpilóta szakképesítés – NÉBIH)  

U-Space/UTM felkészítés

 • A képzés felkészít a távoli azonosítással kapcsolatos feladatokra, a 2023. január 26-tól hatályos szabályok alkalmazására.